ความคุ้มครองที่คุ้มค่า Apple care

iphone x

Apple Care Protection Plan คือแผนบริการและความช่วยเหลือแบบครบวงจรที่ได้รับการสนับสนุนจาก Apple และเป็นการขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมจากบริการที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ Apple ซึ่งเหมาะสมมากกับคนที่เลือกซื้อสินค้าจาก Apple ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ ไอ โฟน 5 ไล่จนกระทั่ง iphone x ราคาสูงๆ เลยทีเดียว ที่กล่าวไปว่าเหมาะสมเนื่องจากว่า ราคา ไอ โฟน 5s , ราคาไอโฟน7พลัส , ราคา iphone 8 , iphone 8 plus , iphone x รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาที่ค่อนข้างสูง ทำให้มีมีประกันที่สามารถคุ้มครองได้ครอบคลุมก็ต้องย่อมรู้สึกปลอดภัย และมั่นใจมากกว่า

ซึ่ง Apple Care Protection Plan สำหรับ Mac หรือ จอภาพ Apple จะขยายระยะเวลาคุ้มครองเพิ่มจากเดิมเป็น 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ ซื้อ Mac หรือจอภาพ Apple และ Apple Care Protection Plan สำหรับ iPad หรือ iPod จะขยายระยะเวลาคุ้มครองเพิ่มจากเดิมเป็น 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ iPad หรือ iPod

กล่าวคือ บริการ Apple Care คือ ประกันเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์นั้นๆ โดยปกติแล้วประกันของ Apple จะมีให้ 1 ปีสำหรับทุกอุปกรณ์ครอบคลุมตั้งแต่ที่ซื้อเครื่องมาโดยระบบจะยึดจากการ Activate เปิดใช้งานเครื่องเป็นหลัก

โดย Apple Care จะเสนอให้ลูกค้า Apple สามารถขยายเวลาการรับประกันสินค้าให้นานขึ้นได้ตามความต้องการ โดยระยะเวลาที่เพิ่มมานั้นจะแตกต่างกันดังนี้

iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV เมื่อซื้อ Apple Care จะได้ประกันมาอีก 1 ปี ดังนั้นรวมของเดิมจะมีประกันทั้งสิ้น 2 ปี

อุปกรณ์ตระกูล Mac ทุกรุ่นเมื่อซื้อ Apple Care จะได้ประกันมาอีก 2 ปี ดังนั้นรวมของเดิมจะมีประกันทั้งสิ้น 3 ปี

โดยประกันที่เพิ่มมานี้จะคุ้มครองในส่วนของฮาร์ดแวร์ที่อาจจะเกิดปัญหาในอนาคตทำให้ผู้ใช้งานอุ่นใจว่าหากอุปกรณ์มีปัญหาแล้วจะยังได้รับการดูแลจาก Apple เป็นอย่างดี

ในส่วนของการซื้อแผน Apple Care เพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์ของ  คือโดยปกติแล้วอุปกรณ์ Apple ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับการรับประกันแบบจำกัด

และบริการช่วยเหลือแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายสูงสุด 90 วัน หากอุปกรณ์ของ เข้าเกณฑ์  จะสามารถซื้อ Apple Care+ หรือ Apple Care Protection Plan สำหรับความคุ้มครองเพิ่มเติมได้

วิธีซื้อแผน Apple Care ออนไลน์มีสองวิธี ดังนี้

ป้อนหมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ของ เพื่อค้นหาว่า สามารถซื้อ AppleCare แผนใดได้

ลงชื่อเข้าใช้บริการช่วยเหลือของฉันเพื่อดูอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดของ ที่เข้าเกณฑ์สำหรับแผน Apple Care  จะเห็นตัวเลือกสำหรับซื้อแผน Apple Care ที่แสดงอยู่ด้านล่างอุปกรณ์ที่เข้าเกณฑ์ หากอุปกรณ์ของ เข้าเกณฑ์สำหรับแผน Apple Care แต่ไม่สามารถซื้อออนไลน์ได้ ตัวเลือกอื่นๆ มีดังนี้

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Appleไปที่ Apple Store หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

จากดังกล่าวข้างต้น นอกจาก Apple Care แล้ว ยังมี Apple Care+ สำหรับ Apple Care หรือ Apple Care Protection Plan เรารู้กันดีอยู่แล้วว่า เป็นบริการขยายความคุ้มครองให้กับผลิตภัณฑ์ Apple ของ ให้ยาวนานขึ้นกว่าเดิมจากระยะประกันปกติ 1 ปี

ซึ่งจะคุ้มครองเฉพาะอุปกรณ์ iPad เป็นเวลา 2 ปี, Mac เป็นเวลา 3 ปี, iPod touch เป็นเวลา 2 ปี, จอภาพ Apple เป็นเวลา 3 ปี และ Apple TV เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่ซื้อ โดยจะคุ้มครองในเรื่องของฮาร์ดแวร์ เช่น ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน สามารถส่งเคลมได้ที่ศูนย์บริการ iCare สาขาใกล้บ้าน  

รวมถึงบริการช่วยเหลือด้านซอฟต์แวร์ผ่านโทรศัพท์ ซึ่งผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความคุ้มครองสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญของ Apple ได้ตลอด สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลและซื้อประกันเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ Apple Care ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้ออุปกรณ์

ในขณะที่ Apple Care+ นั้น ก็เป็นอีกหนึ่งบริการขยายความคุ้มครองให้กับผลิตภัณฑ์ Apple เช่นเดียวกัน แต่ให้ระยะเวลายาวนานขึ้นกว่าเดิมจากระยะประกันปกติ 1 ปี ที่คุ้มครองเฉพาะอุปกรณ์ iPhone เป็นเวลา 2 ปี, iPad เป็นเวลา 2 ปี, Mac เป็นเวลา 3 ปี, iPod touch เป็นเวลา 2 ปี, Apple Watch เป็นเวลา 2 ปี, Apple Watch Edition และ Apple Watch Hermès เป็นเวลา 3 ปี นับจากวันที่ซื้อ

โดยจะคุ้มครองทั้งทางด้านเทคนิคและด้านฮาร์ดแวร์ รวมถึงบริการช่วยเหลือด้านซอฟต์แวร์ผ่านโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญของ Apple ได้ตลอดเช่นเดียวกัน แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ในส่วนของการรับประกัน Apple Care+ นี้ ไม่เปิดจำหน่ายให้กับผู้ใช้งานในประเทศไทย

แต่สำหรับผู้ที่อยู่ในต่างประเทศและใช้เครื่องต่างประเทศที่รองรับการคุ้มครอง สามารถดูข้อมูลและซื้อประกันเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ Apple Care+ ภายในระยะเวลา 60 วันและ 30 วัน (สำหรับประเทศญี่ปุ่น) นับจากวันที่ซื้ออุปกรณ์

สรุปสิ่งที่แตกต่างระหว่าง Apple Care กับ Apple Care+ ก็คือเรื่องของอุปกรณ์ที่คุ้มครองไม่เหมือนกัน โดย Apple Care ที่มีขายในประเทศไทย คุ้มครองผลิตภัณฑ์ของ Apple น้อยกว่า Apple Care+ ที่ขายในต่างประเทศ 2 อุปกรณ์ คือ Apple Watch และ iPhone แต่ Apple Care สามารถซื้อประกันเพิ่มเติมนับจากวันที่ซื้ออุปกรณ์ไปแล้วได้ภายใน 1 ปี ส่วน Apple Care+ จำกัดระยะเวลาเพียง 30-60 วันเท่านั้น ส่วนด้านการดูแล รวมถึงระยะเวลาการรับประกันเหมือนกัน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *