งงไหมว่า port hub คืออะไรกันแน่

งงไหมว่า Hub คืออะไร หลายๆ คนอาจจะสงสัยว่า HUB ที่ว่านี้มันคืออะไร port hub คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงสัญญาณของอุปกรณ์เครือข่ายเข้าด้วยกันมีลักษณะเหมือนกล่องสี่เหลี่ยม มีความสูงประมาณ 1-3 นิ้ว แล้วแต่รุ่น มีช่องเล็กๆ เอาไว้เสียบสาย Lan ที่ต่อมาจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องมีหลายรุ่นเช่น Hub 4 port ,8 port ,16 port ,24 port หรือ 48 port

port hub

กล่าวคือการที่จะทำให้คอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องรู้จักกันและสามารถทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายได้จะต้องเชื่อมโยงผ่านอุปกรณ์ port hub โดยมีสาย Lan เป็นตัวเชื่อมโยงในระบบเครือข่ายนั้นและทำให้คอมพิวเตอร์สามารถแชร์ไฟล์ข้อมูลรวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่น ปริ้นเตอร์ด้วยเช่นเดียวกัน

  1. Hub จะทำการส่งข้อมูลไปให้ทุกๆพอร์ตพร้อมกันสมมติว่าใช้ฮับ 4 พอร์ต เมื่อพอร์ตที่ 1 ต้องการส่งข้อมูลไปพอร์ตที่ 4 ฮับจะทำการส่งข้อมูลจากพอร์ตที่ 1 กระจายไปที่พอร์ต 2,3,4 พร้อมกัน เรียกว่าส่งข้อมูลไปทั้งหมด และถ้าข้อมูลนี้เป็นของอุปกรณ์ใดอุปกรณ์นั้นก็จะรับเองอัตโนมัติส่วนพอร์ตอื่นๆก็ไม่สนใจข้อมูลนั้น ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณข้อมูลที่ไหลเวียนในระบบเน็ตเวิร์คมีมากเกินความจำเป็นและไม่ได้ใช้ประโยชน์ส่งผลทำให้ระบบเน็ตเวิร์คช้านั่นเอง
  2. Hub จะไม่สามารถส่งข้อมูลพร้อมๆ กันได้ เช่น พอร์ตที่ 1 ต้องการส่งข้อมูลไปหาพอร์ตที่ 4 ถึงแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับพอร์ตที่ 2-3 แต่พอร์ตที่ 2-3 ก็ต้องหยุดรอให้พอร์ตที่ 1 กับพอร์ตที่ 4 ส่งข้อมูลกันเสร็จเสียก่อน
  3. การส่งข้อมูลทุกครั้ง Hub จะต้องตรวจสอบก่อนว่าระบบว่างอยู่หรือไม่ ถ้าการตรวจสอบเกิดผิดพลาดและมีการส่งข้อมูลพร้อมกันข้อมูลจะชนกันต้องทำการส่งใหม่

ดังนั้น การใช้ Hub ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จำนวนมากจะยิ่งทำให้ระบบเน็ตเวิร์คนั้นช้าลงอย่างมากจากข้อจำกัดของอุปกรณ์ Hub ทำให้ปัจจุบันมีอุปกรณ์ Switch เข้ามาแทนที่ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะว่าอุปกรณ์ Switch จะตรวจสอบก่อนว่าปลายทางเชื่อมต่อกับพอร์ตใดมันก็ส่งข้อมูลไปยังพอร์ตนั้นโดยตรง ทำให้ Switch สามารถส่งข้อมูลไปยังพอร์ตที่มีอุปกรณ์ปลายทางอยู่เท่านั้น ไม่ส่งไปทุกๆ พอร์ตเหมือนกับ Hub ซึ่งส่งผลให้ปริมาณข้อมูลภายในระบบเครือข่ายไม่มากเกินความจำเป็น

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ควรทำความรู้จักนั้นคือ Switch โดยอุปกรณ์ทั้งสองตัวนี้มีรูปร่างลักษณะภายนอกที่คล้ายกันมากจึงเป็นการยากที่จะแยกออก แต่ว่าเราสามารถแยกอุปกรณ์ทั้งสองนี้ได้จากลักษณะการทำงานของทั้งคู่ โดย Hub จะส่งข้อมูลที่เข้ามาไปยังทุกๆ พอร์ตของ Hub ยกเว้นพอร์ตที่ข้อมูลดังกล่าวเข้ามายัง Hub ในขณะที่ Switch จะทำการเรียนรู้อุปกรณ์ที่ต่อกับพอร์ตต่างๆ ทำให้ Switch ส่งข้อมูลไปยังพอร์ตที่มีเครื่องปลายทางอยู่เท่านั้น ไม่ส่งไปทุกๆ พอร์ตเหมือนกับ Hub ซึ่งส่งผลให้ปริมาณข้อมูลภายในระบบเครือข่ายไม่มากเกินความจำเป็น Hub เป็นเพียงตัวขยายสัญญาณข้อมูล (Repeater) เท่านั้น

ในขณะที่ Switch จะมีการทำงานที่ซับซ้อนกว่า, มีการเรียนรู้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ, การตัดสินใจส่งข้อมูลออกไปพอร์ตใด สาเหตุที่ Switch สามารถทำงานเหล่านี้ได้เป็นเพราะว่าในตัวของ Switch มีพวก CPU, Memory, Disk อยู่ ไม่เหมือนกับ Hub ที่ไม่พวกอุปกรณ์ประมวลผลอยู่ในตัว

สรุปรวมคือ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อ Devices เข้ากับ Network ภายในองค์กร หรือ Local Area Network (LAN) เป็นการทำงานบน Data-link Layer (Layer 2) ** หลายคนอ่านมาถึงตอนนี้ อาจจะคิดว่า มันก็เหมือนกับ Hub/Repeater เลยรึเปล่า? คำตอบคือ ไม่ใช่ครับ เพราะสิ่งที่ Switch ทำได้มากกว่า Hub/Repeater คือ มีความเร็วสูงกว่า, สามารถแก้ปัญหา Collision บน Hub, ฯลฯ และที่เป็นคุณสมบัติเด่นของ Switch เลย คือ มีการเก็บ MAC Address ของอุปกรณ์แต่ละชิ้นลงบน MAC Address Table แล้วส่ง Frame ข้อมูล ผ่าน Port ต่างๆ บนตัวอุปกรณ์ ซึ่งจะมีรูปแบบการส่งหลากหลายวิธี ได้แก่ 1.Boardcast(ส่งทุก Ports) 2.Multicast(ส่งหลาย Ports) 3.Unicast(ส่ง 1 Port แบบระบุปลายทาง) ตัว Switch จะเลือกเองว่าแต่ละ Frame ควรจะต้องส่งแบบไหน จึงเป็นเหตุผลที่ Switch เข้ามาแทนที่ Hub/Repeater จนถึงปัจจุบัน โดยกระบวนการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ผ่าน Switch เรียกกันว่า “Switching”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *