Notebook 2020 อะไรยังไง ไปดูกัน!

ด้วยเทคโนโลยีใน Notebook 2020 มีความก้าวหน้าและหลากหลายยิ่งขึ้น ทำให้ในตอนนี้เรามีประเภท Notebook (คอมพิวเตอร์พกพา) ให้เลือกใช้งานกันอย่างมากมาย รองรับกับทุกๆ การใช้งานตามความต้องการของแต่บุคคล ซึ่งนับว่าเป็นข้อดีมากๆ เพราะเราได้มีโอกาสเลือกซื้อ Notebook ได้ตรงใจที่สุด อย่างที่ผ่านมาเราแบ่ง Notebook ออกเป็นไม่กี่ประเภท อาทิ ใช้งานทั่วไป เน้นพกพาบางเบา ใช้งานมืออาชีพ ใช้งานกราฟิก 3 มิติ ใช้งานแทนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ                 Notebook 2020 ต้องราคาประหยัด ด้วยคู่แข่งที่เยอะ ในช่วงราคาประมาณ 10,000 บาทต้นๆ ไม่เกิน 15,000 บาท (บางรุ่นอาจไม่ถึง 10,000 บาท) นับได้ว่าเป็น Notebook ราคาประหยัด ที่เน้นการใช้งานพื้นฐานต่างๆ ในส่วนตัวเครื่องวัสดุก็ดีตามมาตรฐาน ซึ่งเกือบทั้งหมดจะเป็นพลาสติก แต่บางรุ่นก็ได้มาเป็นโลหะ สำหรับหน้าจอจะมาพร้อมกับขนาด 14″ และ 15.6″ ซึ่งส่วนมากเป็นขนาดที่ทุกคนใช้งานกัน พอพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ได้บ้าง                 น้ำหนักประมาณ 1.5 […]